מדחום כימי למיכל התססה

12.00

מדבקת מדחום כימי להדבקה על מיכלי התססה לבירה / יין / שיכר.
המדחום הכימי מראה את טמפרטורת הנוזל בכל זמן התסיסה.