מקל מילוי לבקבוקי בירה

20.00

מקל מילוי מיועד למילוי בקבוקי בירה. מקל המילוי מותאם בעיקר לבקבוקי 330 מ"ל, אותם הוא ממלא כך שישאר מרווח אופטימלי לאויר.